Var uppmärksam på radon

Helt naturligt kan man finna radon i sin bostadsmiljö. Det är oftast små mängder som tränger in genom marken upp genom rör osv. Radon är dock farligt i större mängder att vistas i och därför har myndigheter satt ett gränsvärde på max 200 bequerel radon per kubikmeter. Skulle detta gränsvärde överstigas är det hälsofarligt att bo i sin bostad och man måste därför göra en noggrann sanering av bostaden. För att kunna ta reda på om man har radon i sin bostad måste man sätta ut olika slags mätare. Dessa mäter sedan vilka mängder det är och om det helt enkelt föreligger fara.

Passa på vid en renovering

När man renoverar sitt hus kan man passa på att se till så att radonet inte sprider sig i huset, genom några enkla metoder. Eftersom radonet kan komma ifrån olika håll, både från marken, från luften och från vattnet, gäller det att förebygga alla slags angrepp. Ett sätt är att öka ventilationsgraden i hemmet. Man bygger då ut hela ventilationssystemet i huset som luftar huset. Kommer radonet från marken får man försöka bygga ut avloppsrören t.ex. genom att täta ordentligt på bästa möjliga sätt. Radonfilter gör att radonet samlas upp och filtreras bort på bästa möjliga sätt. Genom att göra sådana här åtgärder förbättrar man sin boendemiljö och får till bättre och säkrare luft att andas. Alla radonåtgärder är viktiga att ta hand om, precis lika viktigt som om man blir drabbad av fukt- och mögelskador i sitt hus. Anledningen är alltid densamma: det är farligt att vistas i en sådan miljö!