Ta hjälp för bostadsrättsföreningen

För att din bostadsrättsförening ska förvaltas och underhållas väl är det viktigt med en bra underhållsplan. Föreningen ska också tillgodose de boendes behov och intressen, som fritidsverksamhet. Det kan vara klokt att ta hjälp för att allt i bostadsrättsföreningen ska skötas korrekt.

Du kan få stöd i att upprätta en underhållsplan via Interesta (interesta.se/underhallsplan-for-bostadsrattsforeningar/) som också hjälper fastighetsägare och hyresgäster med ombildningar, ränteupphandlingar och finanspolicies. Här kan du få konkret hjälp och bra information vilket underlättar i arbetet. Med en tydlig underhållsplan är det enkelt för bostadsrättsföreningens styrelse att skapa budgetar med kalkyler förankrade i verkligheten. Underhållsplanen är också ett bra verktyg för att höja skicket hos fastigheten; den gör därmed föreningen mer välskött och attraktiv.

Fördelar med underhållsplan

bostadEn underhållsplan kan ge en bild av vilket underhållsbehov som fastigheten kommer att kräva under de närmaste decennierna. En auktoriserad besiktningsman undersöker då fastigheten totalt sett, och kan göra en uppskattning av vilket underhåll som krävs. Om det finns en flyttbar pool utomhus som innehåller mycket vatten kan denna börja läcka vilket kan ge vattenskador. Bostadsrättsföreningen besitter ett tydligt fastighetsansvar och måste se till att alla lekredskap är i gott skick. Om detta inte görs på ett korrekt sätt kan föreningen bli skadeståndsskyldig.

Enligt Stockholms bostadsrättsbarometer gjord under 2020 har två av fem bostadsrättsföreningar för lite pengar kvar till underhåll när medlemsavgifterna och andra intäkter kommit in. Därmed skjuts kostnaderna på framtida medlemmar, vilket inte är ett hållbart sätt att sköta ekonomin. HSB och Riksbyggen anser att bostadsrätter bör visa bra underhållsplaner som ger en rättvis bild av bostadsrättsföreningens ekonomi. Idag är det svårt att jämföra ekonomin hos två olika föreningar för den som är spekulant på en bostadsrätt. Det är också svårt att bilda sig en bra uppfattning kring underhållsbehovet för föreningens fastigheter. Därför bör föreningarna planera inför framtiden och ta hjälp med att upprätta en tydlig underhållsplan.