Naturskyddsföreningen varnar om farliga kemikalier

Det var under 2015 som Kemikalieinspektionen undersökte de potentiellt skadliga produkter som vi använder i våra hem. Bland de undersökta produkterna ingick bland annat badrumsmattor, duschdraperier och träningsredskap.

6414236-man-with-mop-and-wet-floor-sign

Giftiga hushållsprodukter

Totalt 160 produkter undersökte Kemikalieinspektionen i en rapport från 2015 varav 14 av dessa visade sig innehålla förhöjda värden av det giftiga ämnet klorparaffiner. Ett ämne som har visat sig inverka negativt på personers fortplantning vid för höga doser. Andra rapporter varnar även om att ämnet kan ha en cancerframkallande effekt.

 

Vidare gav 24 av de undersökta produkterna utslag för kemiska ämnen som enligt den europeiska Reach-förordningen kräver att återförsäljare informerar konsumenter om de höga halterna. Samtidigt som Naturskyddsföreningen betonar att det inte finns något akut hälsorisk vid användandet av produkterna finns det förebyggande åtgärder att använda sig av – förutom att undvika de nämnda produkterna gäller det även att hålla hemmet rent.

 

Ett rent hem

De flesta bakterierna i hemmet kommer inte från produkter som innehåller giftiga kemikalier utan som ett resultat av att vi drar in smuts utifrån. Därför är det viktigt att hemmet hålls rent från grunden, framförallt på de platser som lätt glöms bort. Olika kontaktytor, det vill säga handtag, kranar, skåpknoppar, fjärrkontroller och strömbrytare, är platser som ofta glöms bort vid städning. Vid sådana platser stannar bakterierna kvar under en längre tid. Det är även viktigt att vädra, eller använda sig av en luftrenare från e-klok.se, för att få ut mycket av dammet och bakterierna som åker runt i lägenheten.

 

Minska risken under influensatider

Det är extra viktigt att hålla rent under influensatider. Under inledningen av 2016 hade 122 personer sökt intensivvård för behandling av influensa, och totalt 11 personer avled som ett resultat av sjukdomen.