Luftvärmepump kan spara slantar

Den absolut största fördelen med att använda en luftvärmepump för uppvärmning av en bostad är den ekonomiska aspekten. Många förfasas när de tittar på sina elräkningar och uppvärmningskostnader, men en luftvärmepump betalar sig självt inom några år. Kostnaden för installation skiljer sig åt mellan olika lösningar, men man får räkna med 25 000 kronor och uppåt.

I en familjs elförbrukning går vanligen 60 % till uppvärmning och enligt tester som gjorts av energimyndigheten kan 75 % sparas när en luftvärmepump finns installerad. Den totala elkonsumtionen skulle kunna halveras och stora summor kan sparas, inte minst på en tio-års period. Att använda en luftvärmepump till sommarstugan kan frigöra pengar för renoveringar och nybyggnationer. Förutom ekonomiska fördelar kan nämnas att där även finns fördelar i:

  • Miljövänlig uppvärmning – när elen byts ut med förnybar energi som finns utanför huset. Värmen i luften kommer ifrån solen.
  • Underhållet är minimalt och skötseln relativt enkel. Man slipper också problemet med förvaringsutrymmen för pellets och ved.
  • Det finns fördelar när man kan växla mellan uppvärmning och luftkonditionering och inomhusklimatet blir bättre när luften rör på sig.

Olika typer av värmepumpar

En luft-luftvärmepump fungerar som så att den hämtar sin värmeenergi från utomhusluften och blåser in i bostaden för att hålla igång uppvärmningen. Har man vattenburen värme tillgängligt till sommarstugan eller hemmet väljer man en luft-vattenvärmepump som fungerar på samma sätt men värmer istället upp vatten, vilket kan användas i golvvärmen eller elementen. Fördelen blir att man då även kan få varmvatten ur systemet.