Ljuddämpa direkt i det nya huset

Alla behöver till och från total tystnad för att kunna koncentrera sig på en specifik sak. Det kan handla om att man vill kunna sova gott, vila under dagen eller behöva arbeta med något som man måste bli klar med omgående. Att kunna göra det när man vill vore en önskedröm, men varför då inte göra hela huset ljudisolerat på en gång?

Kända bullersaneringar

En känd bullerstrid är den strid där de som bor i närheten av Bromma Flygplats i Stockholm i arton år krävt att deras hus ska ljudisoleras på grund av att flygplanen som lyfter och landar på flygplatsen utgör allt för mycket buller, vilket stör de boende. Den fråga som dykt upp i efterhand med striden är den kostnad som nu Swedavia, som äger många av Sveriges flygplatser, kommer behöva betala för att få bullersaneringen gjord. Den stora kostnaden som kan bli är den huruvida dyrt det kommer bli att isolera om husen. Eftersom det rör sig om väldigt många hus kan det bli ganska dyrt.

Tidigare beräkningar som gjorts har visat att bullersaneringarna kommer att kosta cirka 19 miljoner kronor.

Bor man i ett område där det är bullrigt, men ingen isoleringsåtgärd görs kan man ordna det själv med så kallade ljudabsorbenter, som man fäster på väggen i olika rum. Genom att fästa dessa på väggar så drar de åt sig ljuden och får bort dem på en gång, vilket gör att man själv inte behöver höra dem. På det sättet får man ett bra utformat ljudisolerat rum.