Kom ihåg att söka tillstånd

Den som ska bygga någonting behöver nästan alltid ansöka om tillstånd. Det enda man kan bygga utan tillstånd av något slag är en friggebod, alltså en bod med en area på högst 15 kvadratmeter. Det är även tillåtet att uppföra flera byggnader av denna typ, men den sammanlagda arean ska fortfarande vara högst 15 kvadratmeter.

Dock finns det en regel att ta hänsyn till även för den som vill bygga en friggebod: boden får inte byggas närmare gränsen till grannens tomt än 4,5 meter, såvida grannen inte ger sitt tillstånd. Man behöver åtminstone inte ansöka om tillstånd hos kommunen, vilket annars är det vanliga.

Att bygga en pool

När man bygger en pool är det extremt viktigt att ansöka om tillstånd. Annars kan det gå som för den man i Kungsbacka som helt struntade i att ansöka om bygglov.

Ägaren fick 2010 avslag på ansökan om bygglov för poolen och hotades då med 100 000 kronor i vite om han inte tog bort den inom två månader. Han överklagade dock beslutet till förvaltningsrätten som slog fast Kungsbacka byggnadsnämnds beslut men gav ägaren ytterligare två månaders tidsfrist.
17 maj i år skulle poolen ha varit borta, men vid en inspektion stod den kvar och tjänstemän på plan och bygg i Kungsbacka föreslår nu att nämnden utdömer tidigare vite på 100 000 kronor samt beslutar om nytt vite på samma summa förenat med ett föreläggande om att snarast riva poolen.

Företag som säljer eller bygger pooler, som www.pahlen.se, informerar på sina sajter om vikten av att söka bygglov innan man påbörjar arbetet med att bygga en pool.