Gör-det-själv: när är det en dålig idé?

Gör-det-själv är generellt sett en rörelse och ett tankesätt vi vurmar för. Men, som med allt annat, är det viktigt att inte gå för långt. När du renoverar ditt hus är det viktigt var gränsen för din personliga kompetens går, och när det är dags att anlita en fackman.

Vi gillar hus – att bygga om dem och pyssla med dem. Det är få saker som ger samma tillfredställande känsla som att planera, arbeta med, och slutföra ett eget projekt. Vi är nog dessutom många som känner en stolthet inför att själva sköta om våra bostäder. Men kan det ibland bli för mycket av det goda? Det finns kanske lägen då det är bättre att låta en professionell hantverkare kliva in och ta över. Då det är dags att söka efter en rörmokare i Stockholm – istället för att själv dra på sig blåstället. Det kan handla om ekonomi, säkerhet, eller kvalitet av resultat. Det kan vara svårt att be om hjälp som hemmafixare – men ibland är det faktiskt vara nödvändigt. Här är ett par exempel på saker du inte kan göra själv (om du inte råkar tillhöra något av de skrån som omnämns – det vill säga).

Rörmokare och elektriker – experter på sina områden

Våtrum. Det är vissa saker du kan göra själv när du, till exempel, vill renovera ditt badrum. Du kan byta ut handfatet och installera din nya tvättmaskin. Du kan också, i många fall, sköta större delen av rivningsarbetet själv. Men när det blir dags för mer invecklade saker – som att byta ut kranar – bör du ta hjälp av en rörmokare. En kran ska nämligen hålla för ett konstant vattentryck – vilket betyder att det är viktigt att den monterats utifrån alla fackmannamässiga regler. Du ska inte heller borra i väggen – eftersom det kan skapa läckor i det tätskikt som omger ditt badrum. Läckor är ett nyckelord här: visste du att 1,4 miljoner svenskar lever i fuktskadade bostäder? En fukt- och mögelskada kan få förödande konsekvenser på din bostad och hälsa och bör därför undvikas till varje pris. Om du själv är ansvarig för renoveringen som resulterat i en fuktskada kan du också få problem med att få ut pengar på försäkringen.

El. Även här finns det saker du kan göra själv, om du är noggrann och försiktig. Du kan, bland annat, byta fasta ljusarmaturer och strömbrytare/vägguttag (men inte högre än 16 ampere). I vissa fall kan du också byta ut och montera skarvsladdar – beroende på vad det är för slags apparat/lampa det handlar om. Men det finns minst lika mycket som du ska låta bli. Du ska lämna alla fasta installationer, installation av golvvärme, förläggning av kabel i mark, byte av ojordade vägguttag mot jordade, till behöriga elektriker. Vi vill påstå att du gör bäst i att ta det säkra för det osäkra i alla fall rörande el, och få alla egna projekt besiktade av en fackman. Detta eftersom en felaktig installation kan vara rent livsfarlig – både för den som gör jobbet och alla boende i huset, då det kan finnas stor brandrisk. (Om du vill läsa mer om elsäkerhet kan du göra det på Elsäkerhetsverkets hemsida.)