Glöm inte att PCB sanera

 
Under renoveringen av en bostad är det många regler och lagstadgade instruktioner att hålla koll på kring sanering av huset. Därför är det ytterst viktigt att inte försöka sig på saneringen själv utan istället anlita rätt leverantörer så att saneringen blir noggrant utförd och utan onödig miljöpåverkan.

 

Något som många glömmer bort att göra vid renoveringar av äldre hus är att PCB sanera ordentligt. PCB är ett av de farligaste ämnena i ett hus som är byggt eller renoverat mellan åren 1955 och 1974 då PCB-användning förbjöds. PCB hittas bland annat i fogmassor, golvmassor och isoleringsrutor och det är varken bra för människor eller miljö att exponeras direkt av giftet. Därför är det viktigt att inte själv börja slita ner väggisolering och liknande då giftets partiklar sprids genom damm och direkt beröring. Det bästa sättet är istället att anlita en firma som är certifierad och utbildad av Svenska Fogbranschens Riksförbund (SFR) vilket är en egen organisation för entreprenörer, leverantörer och konsulter inom byggindustrin.

 

Fakta om PCB

PCB är en förkortning av Polyklorerade bifenyler och är egentligen ett samlingsnamn för över 200 olika ämnen som har snarlik kemisk struktur och därigenom faller under samma benämning. Giftets främsta inverkningar har genom djurförsök visats vara cancerframkallande men PCB stör hormonbalansen på ett negativt vis. För människan är långsiktig exponering av giftet väldigt farlig då PCB är fettlöslig lagrar sig i fettvävnader men PCB klassas även som miljöfarlig då dessa organiska föreningar är väldigt svåra för naturen att bryta ned. Genom forskning har PCB bevisats påverka människans fortplantningsförmåga, immunförsvar, hormoner och försämrar barns inlärningsförmåga. Den vanligaste orsaken till att människan får i sig giftet är genom Östersjöfisk så som torsk, lax och strömming och det är därför gravida kvinnor inte ska äta lax. PCB påverkar fostret hos gravida kvinnor och lagras sedan i kvinnans bröstmjölk därför är gifter extra skadligt för kvinnor och barn.