Naturskyddsföreningen varnar om farliga kemikalier

Det var under 2015 som Kemikalieinspektionen undersökte de potentiellt skadliga produkter som vi använder i våra hem. Bland de undersökta produkterna ingick bland annat badrumsmattor, duschdraperier och träningsredskap.

6414236-man-with-mop-and-wet-floor-sign

Giftiga hushållsprodukter

Totalt 160 produkter undersökte Kemikalieinspektionen i en rapport från 2015 varav 14 av dessa visade sig innehålla förhöjda värden av det giftiga ämnet klorparaffiner. Ett ämne som har visat sig inverka negativt på personers fortplantning vid för höga doser. Andra rapporter varnar även om att ämnet kan ha en cancerframkallande effekt.

 

Vidare gav 24 av de undersökta produkterna utslag för kemiska ämnen som enligt den europeiska Reach-förordningen kräver att återförsäljare informerar konsumenter om de höga halterna. Samtidigt som Naturskyddsföreningen betonar att det inte finns något akut hälsorisk vid användandet av produkterna finns det förebyggande åtgärder att använda sig av – förutom att undvika de nämnda produkterna gäller det även att hålla hemmet rent.

 

Ett rent hem

De flesta bakterierna i hemmet kommer inte från produkter som innehåller giftiga kemikalier utan som ett resultat av att vi drar in smuts utifrån. Därför är det viktigt att hemmet hålls rent från grunden, framförallt på de platser som lätt glöms bort. Olika kontaktytor, det vill säga handtag, kranar, skåpknoppar, fjärrkontroller och strömbrytare, är platser som ofta glöms bort vid städning. Vid sådana platser stannar bakterierna kvar under en längre tid. Det är även viktigt att vädra, eller använda sig av en luftrenare från e-klok.se, för att få ut mycket av dammet och bakterierna som åker runt i lägenheten.

 

Minska risken under influensatider

Det är extra viktigt att hålla rent under influensatider. Under inledningen av 2016 hade 122 personer sökt intensivvård för behandling av influensa, och totalt 11 personer avled som ett resultat av sjukdomen.

Glöm inte att PCB sanera

 
Under renoveringen av en bostad är det många regler och lagstadgade instruktioner att hålla koll på kring sanering av huset. Därför är det ytterst viktigt att inte försöka sig på saneringen själv utan istället anlita rätt leverantörer så att saneringen blir noggrant utförd och utan onödig miljöpåverkan.

 

Något som många glömmer bort att göra vid renoveringar av äldre hus är att PCB sanera ordentligt. PCB är ett av de farligaste ämnena i ett hus som är byggt eller renoverat mellan åren 1955 och 1974 då PCB-användning förbjöds. PCB hittas bland annat i fogmassor, golvmassor och isoleringsrutor och det är varken bra för människor eller miljö att exponeras direkt av giftet. Därför är det viktigt att inte själv börja slita ner väggisolering och liknande då giftets partiklar sprids genom damm och direkt beröring. Det bästa sättet är istället att anlita en firma som är certifierad och utbildad av Svenska Fogbranschens Riksförbund (SFR) vilket är en egen organisation för entreprenörer, leverantörer och konsulter inom byggindustrin.

 

Fakta om PCB

PCB är en förkortning av Polyklorerade bifenyler och är egentligen ett samlingsnamn för över 200 olika ämnen som har snarlik kemisk struktur och därigenom faller under samma benämning. Giftets främsta inverkningar har genom djurförsök visats vara cancerframkallande men PCB stör hormonbalansen på ett negativt vis. För människan är långsiktig exponering av giftet väldigt farlig då PCB är fettlöslig lagrar sig i fettvävnader men PCB klassas även som miljöfarlig då dessa organiska föreningar är väldigt svåra för naturen att bryta ned. Genom forskning har PCB bevisats påverka människans fortplantningsförmåga, immunförsvar, hormoner och försämrar barns inlärningsförmåga. Den vanligaste orsaken till att människan får i sig giftet är genom Östersjöfisk så som torsk, lax och strömming och det är därför gravida kvinnor inte ska äta lax. PCB påverkar fostret hos gravida kvinnor och lagras sedan i kvinnans bröstmjölk därför är gifter extra skadligt för kvinnor och barn.

Var uppmärksam på radon

Helt naturligt kan man finna radon i sin bostadsmiljö. Det är oftast små mängder som tränger in genom marken upp genom rör osv. Radon är dock farligt i större mängder att vistas i och därför har myndigheter satt ett gränsvärde på max 200 bequerel radon per kubikmeter. Skulle detta gränsvärde överstigas är det hälsofarligt att bo i sin bostad och man måste därför göra en noggrann sanering av bostaden. För att kunna ta reda på om man har radon i sin bostad måste man sätta ut olika slags mätare. Dessa mäter sedan vilka mängder det är och om det helt enkelt föreligger fara.

Passa på vid en renovering

När man renoverar sitt hus kan man passa på att se till så att radonet inte sprider sig i huset, genom några enkla metoder. Eftersom radonet kan komma ifrån olika håll, både från marken, från luften och från vattnet, gäller det att förebygga alla slags angrepp. Ett sätt är att öka ventilationsgraden i hemmet. Man bygger då ut hela ventilationssystemet i huset som luftar huset. Kommer radonet från marken får man försöka bygga ut avloppsrören t.ex. genom att täta ordentligt på bästa möjliga sätt. Radonfilter gör att radonet samlas upp och filtreras bort på bästa möjliga sätt. Genom att göra sådana här åtgärder förbättrar man sin boendemiljö och får till bättre och säkrare luft att andas. Alla radonåtgärder är viktiga att ta hand om, precis lika viktigt som om man blir drabbad av fukt- och mögelskador i sitt hus. Anledningen är alltid densamma: det är farligt att vistas i en sådan miljö!