Ta hjälp för bostadsrättsföreningen

För att din bostadsrättsförening ska förvaltas och underhållas väl är det viktigt med en bra underhållsplan. Föreningen ska också tillgodose de boendes behov och intressen, som fritidsverksamhet. Det kan vara klokt att ta hjälp för att allt i bostadsrättsföreningen ska skötas korrekt.

Du kan få stöd i att upprätta en underhållsplan via Interesta (interesta.se/underhallsplan-for-bostadsrattsforeningar/) som också hjälper fastighetsägare och hyresgäster med ombildningar, ränteupphandlingar och finanspolicies. Här kan du få konkret hjälp och bra information vilket underlättar i arbetet. Med en tydlig underhållsplan är det enkelt för bostadsrättsföreningens styrelse att skapa budgetar med kalkyler förankrade i verkligheten. Underhållsplanen är också ett bra verktyg för att höja skicket hos fastigheten; den gör därmed föreningen mer välskött och attraktiv.

Fördelar med underhållsplan

bostadEn underhållsplan kan ge en bild av vilket underhållsbehov som fastigheten kommer att kräva under de närmaste decennierna. En auktoriserad besiktningsman undersöker då fastigheten totalt sett, och kan göra en uppskattning av vilket underhåll som krävs. Om det finns en flyttbar pool utomhus som innehåller mycket vatten kan denna börja läcka vilket kan ge vattenskador. Bostadsrättsföreningen besitter ett tydligt fastighetsansvar och måste se till att alla lekredskap är i gott skick. Om detta inte görs på ett korrekt sätt kan föreningen bli skadeståndsskyldig.

Enligt Stockholms bostadsrättsbarometer gjord under 2020 har två av fem bostadsrättsföreningar för lite pengar kvar till underhåll när medlemsavgifterna och andra intäkter kommit in. Därmed skjuts kostnaderna på framtida medlemmar, vilket inte är ett hållbart sätt att sköta ekonomin. HSB och Riksbyggen anser att bostadsrätter bör visa bra underhållsplaner som ger en rättvis bild av bostadsrättsföreningens ekonomi. Idag är det svårt att jämföra ekonomin hos två olika föreningar för den som är spekulant på en bostadsrätt. Det är också svårt att bilda sig en bra uppfattning kring underhållsbehovet för föreningens fastigheter. Därför bör föreningarna planera inför framtiden och ta hjälp med att upprätta en tydlig underhållsplan.

När behöver du en rörmokare

Om du får problem med vatten eller avlopp som exempelvis en vattenläcka eller om du får stopp i toaletten så kommer du att behöva en rörmokare. En rörmokare är en certifierad yrkesman som säkert och kunnigt arbetar med vatten och avlopp. Det innebär att när du får arbetet utfört av en rörmokare kan du vara säker på att arbetet blir korrekt utfört.

rörmokare på jobbet i ett badrum, VVS reparationsservice, montera och installera konceptDu kan förvisso själv utföra arbeten med vatten och avlopp men det gäller att veta vad du pysslar med. Skulle något gå fel och det uppstår en vattenläcka eller fuktskada så kan det bli problem att få ut ersättning från försäkringsbolaget om inte arbetet är utfört på ett korrekt sätt av en fackman. Därför bör du alltid anlita en rörmokare i Stockholm då du behöver hjälp med att utföra arbeten inom vatten och avlopp.

”Det är viktigt att detta arbete utförs med rätt material och med stor kunskap så att arbetet blir korrekt utfört för att minimera risken för vattenläckage och fuktskador”

Vid renovering av badrum

När du behöver renovera ett badrum behöver du anlita en rörmokare som kan dra nya vattenrör och avlopp. Det är viktigt att detta arbete utförs med rätt material och med stor kunskap så att arbetet blir korrekt utfört för att minimera risken för vattenläckage och fuktskador. Även i övrigt så är det en hel del saker som du behöver tänka på när du ska renovera ett badrum. Även om du kan göra en del arbete själv, som att riva ned kakel, ta ut inredning och bila upp golv, kan du behöva en hantverkare som är expert på våtutrymmen så att både golv och väggar får ett bra fuktskydd.

Luftvärmepump kan spara slantar

Den absolut största fördelen med att använda en luftvärmepump för uppvärmning av en bostad är den ekonomiska aspekten. Många förfasas när de tittar på sina elräkningar och uppvärmningskostnader, men en luftvärmepump betalar sig självt inom några år. Kostnaden för installation skiljer sig åt mellan olika lösningar, men man får räkna med 25 000 kronor och uppåt.

I en familjs elförbrukning går vanligen 60 % till uppvärmning och enligt tester som gjorts av energimyndigheten kan 75 % sparas när en luftvärmepump finns installerad. Den totala elkonsumtionen skulle kunna halveras och stora summor kan sparas, inte minst på en tio-års period. Att använda en luftvärmepump till sommarstugan kan frigöra pengar för renoveringar och nybyggnationer. Förutom ekonomiska fördelar kan nämnas att där även finns fördelar i:

  • Miljövänlig uppvärmning – när elen byts ut med förnybar energi som finns utanför huset. Värmen i luften kommer ifrån solen.
  • Underhållet är minimalt och skötseln relativt enkel. Man slipper också problemet med förvaringsutrymmen för pellets och ved.
  • Det finns fördelar när man kan växla mellan uppvärmning och luftkonditionering och inomhusklimatet blir bättre när luften rör på sig.

Olika typer av värmepumpar

En luft-luftvärmepump fungerar som så att den hämtar sin värmeenergi från utomhusluften och blåser in i bostaden för att hålla igång uppvärmningen. Har man vattenburen värme tillgängligt till sommarstugan eller hemmet väljer man en luft-vattenvärmepump som fungerar på samma sätt men värmer istället upp vatten, vilket kan användas i golvvärmen eller elementen. Fördelen blir att man då även kan få varmvatten ur systemet.

Ta bort pentaklorfenol från gammalt hus

En allt för vanlig förekomst av pentaklorfenoler är vanliga i gamla hus. 1978 förbjöd man impregnering av pentaklorfenol men tyvärr sitter det fortfarande kvar i många husväggar. Det skapar huvudvärk och räknas som ett cancerframkallande och giftigt ämne. Med en ozonbehandling kan man komma till rätta med pentaklorfenolet i sina väggar.

Pentaklorfenol är ett cellgift som använts i gamla byggnader för att motverka svamptillväxt. Tyvärr har det visat sig att ämnet är giftigt och har man pentaklorfenol i byggnaden luktar det illa och kan vara farligt för hälsan. En ozonbehandling med https://ozoneair.se/ sker utan några tillsatta kemikalier och renar ut luften med aktivt syre.

Sanering mycket viktigt

Pentaklorfenol har används som ogräsmedel och som grund i båtar. Det har också använts i trä för att motverka mögelskador på hus. Tyvärr visade det sig mycket snabbt att det var skadligt för människor. I kontakt med fukt omvandlas nämligen pentaklorfenolet till pentakloranisol. Lukten av det senare brukar påminna om mögellukt och bör saneras vid upptäckten.

Tyvärr förekommer pentaklorfenol i många gamla byggnader och även i vattendrag och i jordbruket. Man har även blivit tvungen ett riva en byggnad till följd av att den har haft för höga halter med cellgiftet, där man dessutom har inhyst en förskola:

– Äldre byggnader uppförda i traditionella material ska helst renoveras och underhållas med traditionella material. Det är inte helt ovanligt att problem uppstår till följd av att man använt ett för byggnaden helt främmande och modernt material, som pentaklorfenol. NVP.se

 

Städningen i hemmet

Det är lönlöst att städa enligt experterna, i alla fall om man vill undkomma sjukdomar och bakterier – men torts detta är det allt fler som satsar på att anlita hemhjälp för just att hålla rent hemma.

stadning-marmorbankI Göteborgs Posten skriver man att det är lönlöst att städa hemma, men bara om man städar för att försöka hålla hemmet rent att man kan hålla sjukdomar borta. Men det fungerar inte så. Visst kan man städa för att hålla snyggt och prydligt hemma, men inte för att hålla bakterier och annat helt väck. Vad som däremot blivit allt mer populärt är att anlita städhjälp för att hålla hemmet fräscht och också för att slippa städa själv. Enligt Metro är till exempel den vanligaste kunden en helt normal barnfamilj och majoriteten av svenskarna är positiva till att anlita just hjälp med städningen. Bor man i Stockholmsområdet exempelvis kan man anlita Spodra Lux som hittas på adressen spodra.se som tillhandahåller hemstädning i hela staden med omnejd, vilket en hel del också gör. Det är nämligen just i Stockholm som flest faktiskt köper denna typ av tjänst.

Här köper vi mest städhjälp

Enligt en undersökning som Aftonbladet gjort har det visat sig att var femte person i Stockholms innerstad vid Karlaplan har städhjälp hemma. Men att men längre ut inte alls tar sig denna lyx på samma sätt. I till exempel förorten Fittja är det bara en på 300 som har hjälp med städningen hemma. Men alla kan som sagt få hjälp om man bara vill, och antalet som är positivt inställda till den här typen av ”lyx” blir bara fler och fler – hela sex av tio är positivt inställda till städhjälp i hemmet.

Statistik om hemhjälp

  • Vad tycker du om hemhjälp? – 4 procent är mycket negativt inställd, 7 procent är negativ, 25 procent är varken eller och positivt inställda är 38 procent samt mycket positivt inställda är 24 procent. 2 procent vet inte vilken inställning de har till städhjälp.
  • När anlitar du städhjälp? – på regelbunden basis är det 10 procent som anlitar, för storstädningen eller några gånger om året är det 9 procent som anlitar och för flytt är det 26 procent som anlitar hjälp för städning utifrån. 62 procent anlitar aldrig hjälp med städning.
  • Brukar du städa innan du för städning? – 23 procent städar alltid innan städhjälpen kommer, 25 procent städar ibland innan och 53 procent städar aldrig innan städhjälpen kommer.

Dags att planera årets trädgård

I en artikel från Jönköpingsposten kan vi se på bilder från deras läsares vårtecken. Ja, ni läste rätt. Vårtecken. Några av bilderna visar vitsippor, några tussilagoroch på en bild, tagen från Ekhagen nu i helgen, är gräset grönt. Ett annat tecken på att det nalkas vår är du nu kan börja planera för hur din trädgård ska se ut när sommaren kommer. Och visst är det förståeligt att det kan kännas något tidigt att leta börja planera för våren redan nu – men det finns mycket att göra, och tiden går fort. I en artikel från Expressens Leva & Bo, som du kan läsa här, har de lyft fram vad de anser vara de 3 bästa tipsen för trädgårdsplanering. Ett tips är att redan nu börja bestämma vilka blommor du ska ha i trädgården, vilka färger som är trendiga i år och annat smått och gott.

trädgård2

Snyggt gräs och stiliga höns

Dessvärre nämner de i artikeln inte hur en ska göra för att få till bra gräs i trädgården. Många är det som gnabbas med detta och trots åtskilliga försök att odla fram det fina gräset som så många andra har, är det bara grått och trist. Men där har vi ett tips till er, och det är rullgräs. Rullgräs är helt enkelt gräs som redan är vackert från början, och det krävs minimal ansträngning för att det ska bli snyggt. Vill du vara extra trendig i år ska du även skaffa höns till din trädgård. Sedan februari 2013 behövs inget tillstånd för att ha höns och i och med den hälsosamma livsstil som just nu är aktuell, kan ingenting vara bättre. Men för att ha höns är det viktigt att du vet om hur de sköts och innebörden av djuren. Mer om detta kan du läsa här.

Den perfekta porten!

Garageport

För den som längtar efter utsmyckningar på sin egen tomt så kommer nu räddningen. Nu behöver du inte längre bygglov för att bygga på din egen tomt. Och inte bara ett hus eller stuga kan du bygga, utan två. Du har nämligen 25 kvm tillgodo att använda. Om man inte redan har det, kan man ju alltid satsa på ett bra garage till bilen. Skydda din bil mot väderhot och sol med ett snyggt garage i matchande färger.

När du ska bygga ditt garage kan det vara bra att du väljer rätt material. Bland annat då garageporten. Då finns det ett bra företag som tillhandahåller garageportar med montering. Du kan få en offert skickad direkt till dig på beställning och det finns olika modeller för den som är sugen. Välj mellan den tåliga ”Takskjutport Optima” eller ”Takskjutport Protecta Plus”. På företagets hemsida kan du även hitta en blogg för inspiration om garage, hur man sköter ett garage och mycket annat.

Byt funktion

För den som inte har bil, kanske en motorcykel eller bara vill ha ett garage för att bygga annat i, så funkar såklart det också. Det är många idag som börjar sin karriär i garaget då det finns stort utrymme för till exempel bygge och annat. Bland annat så bygger Niklas Rotemar exklusiva akustiska gitarrer till rockstjärnorna. Bland annat Mattias Bjäred i Soundtrack of our lives.

Bygga om till lägenhet

Ägaren till Dalabadets restaurang och Magasinet har köpt en ny bostad vid havet. Där har han bestämt sig för att bygga om garaget till hela två lägenheter. Något han har fått tillstånd till. Han menar på att det är väldigt fult just nu och behöver renoveras. Från att ha varit både ett åkeri och ett rökeri så är renoveringen uppenbar.

Byt fönster nu till våren

Nu ligger sommaren äntligen runt hörnet, och plusgraderna rör sig över vårt avlånga land för att färga allting grönare. Våren innebär också att många fixar och donar, och gör saker sdom exempelvis fönsterbyten. Fönsterbyten är verkligen en smart sak att göra under vår och sommar eftersom det är något av ett projekt och man släpper in en del kall luft i huset när fönstrerna är öppna. Om ett fönsterbyte är någonting som behövs göras i ditt hem så kan du göra ett smidigt fönsterbyte med kvalitetsfönster, och i den här artikeln från Svenska Dagbladet får du många bra tips om vad som är värt att tänka på.

Bland annat skriver man att fönsterbyte är en stor investering och att man bör ställa en del frågor innan bytet görs, bland annat om fönstrets energieffektivitet. Fönstrets funktioner som solskydd, inbrottssäkerhet, personsäkerhet, buller och hur det öppnas och ska vara fäst är saker som är  viktigt att tänka på, men många är det som glömmer det. Bäst är det om du pratar med din fönsterlevereantör, så hjälper de dig säkerligen på bästa sätt med alla frågor inför bytet.

Att göra ett fönsterbyte är en bra sak att göra om man har ett gammalt hus med lika gamla fönster. Dessa  har nämligen förmågan att släppa in mycket kall luft, vilket gör att värmen i huset måste höjas – och det tär såklart på ekonomin, likväl som att det är dåligt för miljön. Om du anser att det är krångligt att byta fönster själv ska du också veta att det är någonting du kan använda ROT-avdraget till. Om du gör avdrag på arbetskostnaden för själva bytet, blir det inte speciellt dyrt – och du får snart dina nya fönster i ditt hem. Mer tips som hur ni sparar energi och värme till huset får ni från denna artikel.

 


En film som visar hur du kan montera vridfönster, om du inte vill ta hjälp av experter.

Fönsterbyte ger värme

Fönstren är din bostads svaga punkter beträffande värme. Stora glasytor ger visserligen ljus men släpper ut mycket rumsvärme och in oönskad solvärme. Det har dock hänt en del med husens ögon. Isolerglas och ny teknik höjer prestandan, dämpar buller och försvårar för inbrottstjuvar.

Så står det inledningsvis i en artikel från Svenska Dagbladet och de har verkligen slående rätt. Det här med fönster är otroligt viktigt när det handlar om värme i huset, och speciellt om det är ett äldre hus eller kanske en sommarstuga. Många är det som har landställe någon eller några timmar utanför stan, vilket de endast åker till när det är tillräckligt  varmt utomhus. Och att bara åka till landstället när det är varmt är ju en bra sak om man bor i ett land där det mestadels är varmt, men så är det ju inte i Sverige, utan vi ska vara glada om vi har sommarvärme i tre månader av tolv. Däremot kan man ju göra saker för att sommarstugan ska kunna besökas året om, exempelvis att byta fönster. Det gör en jättestort skillnad och kanske överlever ni inte en vinter på 20 minusgrader, men vår och höst kan man garanterat ta ett besök om man har ordentliga fönster. Om du har landställe, exempelvis i Norrtälje utanför Stockholm, kan du snabbt få hjälp med nya fönster till stugan. Börja med att klicka in dig på http://www.fonsterrenoveringstockholm.se/och se vad de har att erbjuda. De renoverar också gamla fönster utefter hur fastighetens tidstypiska utseende och ser till fönstrets skick och ålder. Du kan alltså behålla den fina lantliga känslan, men ha ordentligt tätade glas så att ni inte behöver frysa trots att ni är inomhus och vädret är kallt.

Buller och miljövänligt

Det finns självklart många andra bra anledningar till att byta fönster. Har ni mycket buller kring huset (om man till exempel bor nära en tågstation eller en motorväg) så kan ni välja att köpa ett fönster som är bullerdämpande. Ni kan också se till att ha aluminiumklädda fönster med rengörande glas om det är som så att ni bor i ett hus som är utsatt för väldigt mycket väder och vind. Försök också att tänka lite energi- och miljövänligt när ni väljer nya fönster. Mest energieffektivt är att ha 3-glasfönster.

ROT-avdrag

Om du väljer att byta fönster själv är det viktigt att du har ordentlig koll på hur man gör och också ser till de olika fönstrens tyngd så att du orkar lyfta det. Känner du dig dock osäker på bytet är det bättre att ta hjälp av proffs som vet hur en går tillväga för att få till det rätt. Då kan ni använda er av ROT-avdraget och göra ett avdrag på halva arbetskostnaden, vilket gör att det blir mycket billigare och samtidigt får du ett ordentligt utfört jobb utan att behöva oroa dig över att fönstret inte sitter rätt. Ett sista tips är att göra det under vår eller sommar, om du gör det på vintern kan det bli ordentligt kallt – speciellt om du gör fönsterbytet i sommarstugan.

Sängar för den kräsne

Att ha en bra säng hemma är det många som har och prioriterar. Dessvärre blir det ofta annorlunda när man åker iväg på semester eftersom standarden inte alltid är lika hög som i ens hem. Något man kanske måste finna sig i? Visst kan inte alla ställen man besöker ha en säng från Sleepo, men man kan faktiskt göra det rätt bekvämt för sig ändå. Vill man spendera sommaren med att campa, som många svenskar gör varje år, kan man välja att bo i en stuga istället för det lite mer klassiska tältet. Och det är det många som gör! På gd.se skriver man om ämnet:

Mellan åren 2005 och 2007 ökade beläggningen på landets stugbyar med nästan fem procent.

Under samma period sjönk priset för att bo i stuga med en dryg procent, trots att priserna i övriga samhället gick upp med ungefär fyra procent.

Det visar ny statistik från intresseorganisationen För Turism i Sverige.

På flera campingplatser och stugbyar runtom i Gästrikland märker personalen av att det är fler som väljer att bo i stuga.

– Våra stora stugor var fullbokade för sommaren redan i januari, säger Renata Kuntz på Hedesunda camping.(Läs resten av artikeln här).

Om man bortser från stugor och camping brukar det över lag vara bra sängar när man bor på hotell, deras affärsidé är trots allt att man ska sova där. Och har man tur hittar man ett ställe med lika bra sängar som en själv, eller i alla fall väldigt snarlika. Det gäller att inte vara för kräsen!