Bygg en mur runt trädgården

Det är enklare än vad du kan tro att bygga en mur. Det svåraste och mest tidskrävande är underarbetet. Men med noga planering, rätt redskap och material samt lite tålamod kan du enkelt bygga din egna mur.

För att bygga en mur krävs det att du börjar med en planering. Mät ut hur lång muren ska vara och hur hög. Det ger dig en idé om hur mycket material du kommer behöva. Se även till att du har alla redskap som behövs. När du har en tydlig planering kan du börja.

  • Det första steget är att skaffa alla redskap och material. Mursten är det vanligaste som används vid murbyggen.
  • Fortsätt med att mäta ut var muren ska stå. Använd gärna snören och käppar som du sätter upp på marken för att markera området.
  • Sen måste du börja gräva. Du bör gräva tills du fått ett dike som är minst dubbelt så brett som muren ska vara.
  • Diket ska sedan fyllas med bärlager och sättsand innan du kan börja bygga själva muren.

”Dubbelkolla alltid med vattenpass att varje rad ligger rakt.”

Börja bygga muren

De första blocken måste placeras så halva delen befinner sig under markytan. Det hjälper att “låsa fast” grundlagret. Dubbelkolla alltid med vattenpass att varje rad ligger rakt. Använd sedan ett betonglim för att limma fast alla stenblock mot varandra. Du fortsätter på samma sätt med resten av raderna tills muren är så hög som du bestämt att den ska vara. Diket runt muren får du inte glömma att fylla i. Det kan du göra med hjälp bergkross. Det viktigaste du måste komma ihåg är att ett murbygge kan se annorlunda ut beroende på hur marken ser ut och om hur stor muren ska vara.