Använda en byggnadsställning när man bygger

Det sägs att säkerhet är A och O vid ett bygge, och det är helt sant. Det spelar faktiskt ingen roll om det så är ett privat som stort bygge, säkerhet är viktigt så att man inte skadar sig. Byggbranschen är en riskfylld bransch eftersom det lätt kan uppstå skador, alltifrån små sår till större skador som inte är så roliga att drabbas av. Man behöver inte gå in på själva skadebiten, men gör man fel med en såg eller borrmaskin kan det inte bara bli fel, det kan bli mycket obehagligt för omgivningen.

På ett större bygge har man alltid en säkerhetsansvarig som ska se till att byggarbetarna har de skydd som behövs. Grundstommen är att man ska ha hjälm, hörsel- och ögonskydd samt skyddande kläder och bra skor. När man sedan arbetar ska man se till att alla säkerhetsföreskrifter på maskiner finns med och är påslagna, så att man inte kan starta en maskin på fel sätt. Att hålla bra kommunikation på ett bygge är också A och O, eftersom det kan förekomma flera moment samtidigt. Ska man exempelvis stänga av elen är det viktigt att ingen annan håller på och pillar med den osv. På mindre byggen, exempelvis när man renoverar en villa, är det också viktigt med alla dessa skydd.

Komma åt bättre

För att kunna komma åt bättre vid ett bygge är det smart att använda sig av byggnadsställningar. Anledningen är att man med en byggnadsställning kan komma åt på många ställen samtidigt. Exempelvis är det lättare att bära upp verktyg och material, samtidigt som det är enklare att ordna till fasaden medan man gör annat arbete. Alltså, satsa på att hyra eller köpa en bra byggnadsställning till bygget!